Koloniale Sporen in mijn Buurt

Koloniale Sporen in mijn Buurt

Koloniale Sporen in mijn Buurt
Onderbouw voortgezet onderwijs

Koloniale Sporen in mijn Buurt  is een ontmoetings-onderwijsprogramma dat ouderen en jongeren en de buurt dichter bij elkaar brengt rondom het (door)vertellen van persoonlijke verhalen. In elke wijk woont wel iemand die opgroeide in een van de voormalige Nederlandse koloniën. Wie wonen er in jouw buurt? Of misschien heb je zelf familie uit een van de oude kolonies? Wat is de invloed van het koloniale denken op hun leven nu? En welke kleding, voedsel en welke gebouwen in jouw buurt zouden er niet zijn zonder die koloniën? 

Nederlandse geschiedenis van álle kanten

Tijdens het programma verdiepen de leerlingen zich in koloniale (oorlogs)geschiedenis en erfgoed van Nederland. Nederlands-Indië (nu Indonesië), Suriname en de Antillen staan hierbij centraal. Leerlingen trainen onderzoeks-, interview- en presentatievaardigheden en de geschiedenis vanuit verschillende kanten te bekijken. Ze krijgen daarbij les van een (stads)historicus, journalist en speech-coach. Ze gaan op zoek naar koloniale sporen in hun eigen buurt en  interviewen oudere buurtgenoten uit de voormalige koloniën. Tijdens de eindpresentatie vertellen de leerlingen het gehoorde verhaal terug aan de ouderen. 

De nieuwe Erfgoeddragers

Gedreven, enthousiaste leerlingen melden zich aan als officiële ‘Erfgoeddrager’ van hun stad: zij ontvangen een onderscheiding en geven daarmee officieel aan dat zij het gehoorde verhaal van de oudere blijven doorvertellen in hun leven, in de buurt, maar ook daarbuiten: bij herdenkingen zoals op 4/5 mei (Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag), 1 juli (Keti Koti, Nationale herdenking en viering afschaffing slavernij) en 15 augustus (Nationale Indiëherdenking) en in de media. De oudere die zij interviewden nadert misschien het einde van haar of zijn leven, maar de officiële Erfgoeddrager zal haar verhaal blijven doorvertellen. Het Erfgoeddragerschap geeft de leerling een belangrijke en bijzondere rol voor haar stad. 

"Als deze jongeren, van alle achtergronden, tijdens de herdenkingsdagen hun gehoorde verhalen vanaf hun zeepkistjes door de hele stad doorvertellen laten zij zelf aan de wereld zien dat zij zich verbonden voelen, met hun stad en haar geschiedenis."

Samenwerkingspartners

Koloniale sporen in mijn buurt is een samenwerking tussen Stichting In mijn buurt (www.inmijnbuurt.org), Educatie Studio en het Indisch Herinneringscentrum. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met docenten van de scholen. 

Praktische informatie

 

Voor wie: onderbouw vmbo, havo, vwo. 
Materiaal: werkbladen
Duur: 5 masterclasses in de klas (in overleg)
Vakken: Geschiedenis, Nederlands
Meer informatie? Bel 06 816 834 18 (In mijn buurt) of 070 200 25 00 (IHC). 

Leerlingen in gesprek met Anne Ruth Wertheim en Tineke Ommen.
Banner: Mevrouw Yoti ter Kulve en mevrouw Mildred Dankoor als speciale gasten tijdens de eerste masterclass.